THỨC UỐNG

CF28 Nước sấu - Dragonplum
CF27 Đá Me - Tamarind iced
CF25 Nước mơ - Apricot juice
CF23 Đá chanh - Lemonade
CF22 Ổi ép - Guava juice
CF21 Chanh muối
CF15 Chè Đậu Đen Black Bean Sweet
CF13 Bưởi ép - Grapefruit juice
CF12 Thơm Ép - Pineapple juice
CF11 Cam carot - Orange carrot juice
CF09 Trà Tắc Kalamansi Tea
CF08 Trà Chanh Lemon Tea
CF06 Cà Phê Sữa Pha Phin
popup

Số lượng:

Tổng tiền: